Sunday, May 12, 2013

"LOOKING BACK, MOVING FORWARD" - Asian Pacific Islander Americans Celebrate Heritage Month in May with the Launch at Fairfax County Government Center on May 4Tháng Di Sản Văn Hóa Của Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương

DSVH1
Hoa Kỳ là một quốc gia đa-chủng tộc, nơi sinh sống của nhiều người có nguồn gốc quốc gia và chủng tộc khác nhau. Ngoài dân số người Mỹ bản địa, gần như tất cả mọi người Mỹ hay tổ tiên của họ đã di dân đến đây trong 3 thế kỷ qua.
Vì thành phần dân số đa-chủng tộc nên Hoa Kỳ là một quốc gia đa văn hóa, nơi có rất nhiều truyền thống và giá trị đa dạng khác nhau. Hàng năm, nước Mỹ đã chọn tháng 5 là tháng Di Sản Văn Hóa Của Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương. Trong tháng này, lich sử di dân và văn hóa, cũng như những đóng góp của những người Mỹ gốc Á Châu đã được nhắc lại và suy tôn.
Năm nay, Quận Fairfax, Virginia đã cùng Hội Voice of Vietnamese-American, Hội Nhiếp Ảnh VN vùng HTĐ, và các Hội của người Mỹ gốc Phi, Nhật, Mông Cổ, Trung Hoa, Ấn Độ, Thái Lan, Cao Miên, Lào, và Việt Nam đã tổ chức Ngày Di Sản Văn Hóa Của Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương tại Fairfax County Government Building, ngày 4 tháng 5, 2013.
Sau đây là một số hình ảnh được thu hình qua ống kính của Nhiếp Ảnh Gia Trần Định, Hội Phó Hội Nhiếp Ảnh VN vùng HTĐ, và Nhất Hùng, Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Thơ Ảnh HTĐ.
DSVH2
DSVH3
DSVH4
DSVH5
No comments:

Post a Comment