Thursday, May 23, 2013

BÀI THƠ YÊU NƯỚC CỦA NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN

Ơi đồng bào Việt Quốc !!!

Đất nước kh
ông chiến tranh
Cớ chi 
đau thắt ruột
Sự tự h
ào ngộ nhận
Một chế 
độ bi hài sau chiến tranh

Bọn cường quyền gian manh cơ hội
Đào bới b
óc lột dân lành
Núp dưới b
óng cờ máu, báđảng
Âm thầm b
án từng mãnh đất quê hương

Tổ quốc th
ân yêu ơi!
Đồng b
ào thân yêu ơi!
Ôi, ta thương qu
á đi thôi!
Vết sẹo hằn s
âu vào trái tim, trải dài theo năm tháng

Xuyên qua chiến tranh c
ó những đống mồ hùng vĩ
Người phơi th
ây ngã xuống mắt trừng trừng nhìn nhau
“Hậu thế ơi h
ãy giữ gìn non sông
Ôi đất nước giờ tả tơi từng mãnh trao cho giặc!

Sự hy sinh bất c
ông!
Xứ sở linh thi
êng có còn không?
Phật kh
óc, Thánh rơi lệ!
Công lý lưu lạc 
để đức tin chìm vàđáy biển

Tràn ngập h
ôn mê
Ơi thanh ni
ên Việt Quốc!
Chúng ta là ai?
Hãy đứng l
ên trước vận mệnh tổ quốc

Giặc 
đang tràn tới ngõ
Hãy đứng l
êđi
Đứng l
ên niềm tự hàđể sử sách lưu danh
Đứng l
êđi cho tự do tỏa sáng

Đứng l
êđi giành lại nước của dân lành
Hỡi tất cả những ai l
à đồng bào Việt Quốc
Hãy chung tay gìn giữ cội nguồn cho con ch
áu mai sau.

NGUYỄN PHƯƠNG UY
ÊN

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsvPGU9mq5UrxXgIJBxfYPnv0FxYcZF7FfiCTkH9-7R2EgYT7lOg
Phương Uyên Nguyên Kha trong trái tim của tất cả người Việt Nam yêu nước

http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/NguyenPhuongUyen-DinhNguyenKha05-danlambao.jpg
Phương Uyên Nguyên Kha trong trái tim của tất cả người Việt Nam yêu nướcNo comments:

Post a Comment