Saturday, February 9, 2013

Chúc Mừng Năm Mới Quý Tỵ 2013
Chúc Mừng Năm Mới 
Quý Tỵ 2013

Mong cho đất nước thái hòa
Anh nhường em nhịn nhà nhà yên vui
Tấm lòng thắm tựa son tươi
Nhân quyền, dân chủ, muôn người chung tay
Góp tay soạn Hiến Pháp này
Đa nguyên, đa đảng, sánh tày thế gian
Trăm năm đãi cát thử vàng
Một ngày tươi sáng rộn ràng hoan ca.

No comments:

Post a Comment