Wednesday, January 30, 2013

Welcome home, Dr. Nguyen Quoc Quan! VVA congratulates Dr. Nguyen Quoc Quan and his family!

.


Voice of Vietnamese Americans congratulates Dr. Nguyen Quoc Quan and his family! Happy Tet! 
       

Việt Nam phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân

Việt Nam trả tự do và trục xuất nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân trong hành động bất ngờ trước áp lực ngoại giao mạnh mẽ từ Hoa Kỳ - 


Tin VOA 01/31/2013

No comments:

Post a Comment