Sunday, July 22, 2012

With Deepest Sympathy, VVA Honors the Victims of the Colorado Shootings and Calls for Better Gun Control Actions

With deepest sympathy, Voice of Vietnamese Americans prays for the victims of the shootings in Colorado and their families. VVA calls for better gun control actions and better legislation for gun control to be passed with bi-partisan conviction to protect the basic safety of everyone in the United States.

VVA honors many victims who died to protect their loved ones during this horrific massacre. In the darkest night, these ultimate selfless sacrifices have illuminated the essence of our American core value: the love for others more than oneself.

May God bless America

______

Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình các Nạn Nhân tại Colorado

Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt xin thành thật chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong thảm trạng tại Colorado vừa qua. Xin cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân cùng tang quyến.


Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt kêu gọi chính quyền gia tăng biện pháp kiểm soát sự sử dụng súng, và yêu cầu Lưỡng Đảng tại Quôc Hội cùng quyết tâm thông qua các Luật kiểm soát người dùng súng để bảo đảm an ninh tối thiểu cho mọi người dân.

Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt xin vinh danh các nạn nhân tử thương vì đưa thân mình ra bảo vệ người khác. Trong đêm tối tăm, sự hy sinh chính mạng sống mình đã làm rực sáng giá trị căn bản nhất của văn hoá Hoa Kỳ: lòng yêu tha nhân vô vị kỷ.


Xin Trời ban phước cho dân tộc Hoa Kỳ.

.

No comments:

Post a Comment