Thursday, July 12, 2012

Home Ownership Matters in AAPI Communities - Chủ Nhà Người Mỹ Gốc Á Châu Cần BiếtHome Ownership Matters in AAPI Communities
Vấn Đề Cần Biết Khi Làm Chủ Căn Nhà
Của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương

Free Event

Kính Mời Quý Đồng Hương Tham Dự  Chương Trình Hoàn Toàn Miễn Phí

Important Workshop Topics:
Với Các Đề Tài Quan Trọng:
1. Global Attorney General Settlement & Independent Foreclosure Review:
Bộ Trưởng Tư Pháp Thắng Các Cơ Quan Tài Chánh Toàn Cầu Trong Vụ Kiện Đòi Bồi Thường Cho Các Chủ Nhà - Các Trường Hợp Nhà Bị Tịch Thu Sẽ Được Cơ Quan Độc Lập Duyệt Xét Lại.
2. Condo, HOA Default Program:
Chương trình giúp các món nợ tiền phí Condo và HOA
3. HAM, HARP, HAFA, Short Sale Program
Chương trình HAM, HARP, HAFA, Short Sale
4. Fair Housing, Loan Scam
Luật cấm kỳ thị chủng tộc trong việc mua bán nhà cửa,
Các sự lường gại tiền nợ quý vị cần biết.
5. Mortgage Debt Cancellation:
Xin Xoá Nợ Nhà
6. First Time Home Buyer Programs, Down Payment Assistance, Home Improvement Loans:
Chương trình cho Người Mua Nhà Lần Đầu, Tài Trợ tiền Đóng Cọc khi mua nhà, Chương trình cho mượn nợ để sửa nhà.

 
Tại Maryland:
Thứ Bảy 14 tháng 7, 09:00 am - 03:00pm
John F. Kennedy High School
1201 Randolph Rd, Silver Spring, MD 20902
(Ăn Trưa Miễn Phí)

Tại Virginia:
Thứ Bảy 11 tháng 08, 09:00 am - 03:00 pm
Ernst Community Center
NVCC 8333 Little River Turnpike
Annadale, VA 22003
(Ăn Trưa Miễn Phí)

Với Sự Cộng Tác Của:
AAHC - AREAA - NVAR - MVMA - VVA

RSVP
Xin Ghi Danh Trước ở:
301-760-7636
counseling@aa-hc.org
12320 Parklawn Dr.
Rockville, MD 20852

Home Ownership Matters in AAPI Communities
Vấn Đề Cần Biết Khi Làm Chủ Căn Nhà Của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương
(AAPI: Asian American and Pacific Islander: Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương - Có thông dịch tiếng Đại Hàn, Quan Thoại, Việt Nam, Tagalog, và Tây Ban Nha)


.No comments:

Post a Comment