Sunday, June 17, 2012

On Father's Day, Vietnamese Call on Our Dragon Father to Protect the East Sea
Truyền thuyết Việt Nam kể rằng, người Việt là con của Bố Rồng, Mẹ Tiên.  Mẹ Tiên cùng 50 con giữ ruộng đồng núi non Việt miền Tây Bắc. Bố Rồng cùng 50 con bảo vệ Biển Việt bao la phương Đông Nam. Khi chia tay, Bố dặn: "Nếu gặp khó khăn, hãy gọi "Bố ơi, về giúp chúng con."

Tháng 5 ngày vinh danh Mẹ Việt, dân Việt vùng Tây Bắc bị đuổi khỏi đất mẹ có tên "Hưng Yên".

Tháng 6 ngày vinh danh Bố Việt, dân Việt hoang mang hỏi nhau, Biển Đông còn là của Việt Nam hay đã bị bán đứt rồi?

Ngày vinh danh người Cha Việt, xin thắp nén hương và gọi: "Bố Rồng ơi..."

No comments:

Post a Comment