Saturday, February 4, 2012

VVA Congratulates Dr. Quyen Nguyen for her Innovative Color-coded surgery

.
Voice of Vietnamese Americans congratulates Dr. Quyen Nguyen for her breakthrough in molecular marker, resulting in color-coded surgery, which will have significant impact in cancer treatment and more successful surgical procedures.


Một khám phá mới của một Giáo Sư Bác Sĩ Giải Phẫu rất trẻ người VN, Nguyễn Quyên, hiện ở Đại Học San Diego (UCSD).

Đây là một phương pháp mổ lấy tế bào ung thư hoàn toàn mới và có một áp dụng tầm mức rất lớn. Hiện nay chỉ là thành công lúc ban đầu, chưa bào đảm sẽ được thành công trên bình diện lớn, điều này còn phải đợi nhiều BS giải phẫu khác nhúng tay vào và chấp nhận. Cái quan trong của phương pháp mổ này là chỉ có tề bào ung thư mới phát quang (fluorescence) (do proteases hiện diện trong tế bào ung thư thủy giải fluorescent probe và phát huỳnh quang, còn tế bào thường không có enzyme này và sẽ không phát ra anh sáng này). Phương pháp này giúp surgeon nhìn thấy một cách khá chắc chắn chỗ cần mổ ngay tức khắc và sẽ không bỏ sót. Nếu được kiểm tra và công nhận thì chắc có thể là được giải thưởng Nobel prize in Medicine, như là GS Roger Tsien, người đã phát minh ra technique này và đã được lãnh giải thưởng Nobel prize in chemistry cách đây ba năm.

Ông này cũng làm việc tại UCSD và cộng tác với BS VN này.

Một cô bác sĩ trẻ gốc VN đã nghiên cứu được Molecular marker để có thể nhuộm mầu các tế bào ung thư (hay tế bào bệnh khác) để bác sĩ có thể cắt bỏ mà không bỏ sót những tế bào bị bệnh lại trong người.


.

1 comment:

  1. The curse elaborates within the barrier. The partner features the backward spray. Can the hardship build the soundtrack? The civilized cream stands a wood duck. The sure advantage disappoints my drug around the harmful flavor.


    exotic dancers

    ReplyDelete