Tuesday, February 7, 2012

Thúc đẩy Quốc Hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào CPC là tiếp tay Trung Cộng bán rẻ đất nướcKính thưa quý đồng hương Mỹ gốc Việt,

Gần đây, vì nóng lòng với các vi phạm nhân quyền của CSVN, một số người đang cố gắng vận động đưa Việt Nam vào CPC.

Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ không thể trực tiếp hỗ trợ VN về quân sự, chính trị, kinh tế, giáo dục... nữa, mà chỉ được Quốc Hội Hoa Kỳ cho phép giúp khi có thiên tai, vì lý do nhân đạo.

Điều này có nghĩa là chúng ta giận cá chém thớt, đánh chuột mà đập vỡ bình quý, vì thiểu số cầm quyền trong chính trị bộ đảng CSVN thân Tàu cố tình tạo vấn đề cho người Việt, mà chúng ta thúc đẩy Quốc Hội Hoa Kỳ ngưng hỗ trợ toàn dân tộc đất nước Việt trong lúc bị Trung Cộng đe dọa, lăm le nuốt chửng Việt Nam để có cả vùng biển Đông.

Chúng ta cần biết là Quốc Hội Hoa Kỳ một khi đã quyết định, Hành Pháp không thể trái lệnh. Đó là lý do mà Hoa Kỳ phải khoanh tay nhìn Trung Cộng chiếm Hoàng Sa ngày 19 tháng 01 năm 1974, mà không thể can thiệp.

Xin suy nghĩ lại và đừng tiếp tay thúc đẩy Quốc Hội Hoa Kỳ đưa VN vào CPC, cắt đứt viện trợ cho VN, không cho phép Hoa Kỳ có mặt trong vùng biển của chúng ta để đẩy lui Trung Cộng. Hiện nay, đây là điều Trung Cộng mong muốn hơn hết. Đừng làm tay sai cho Trung Cộng.

Hãy hỗ trợ việc Hoa Kỳ bang giao với Việt Nam, hỗ trợ và tiếp viện dân tộc đất nước Việt, cùng lúc thúc đẩy tiến trình dân chủ, đẩy mạnh nhân quyền, dân quyền, và đòi hỏi thay đổi thể chế, bầu cử đa đảng với sự giám sát của Quốc Tế. Chúng ta chỉ có thể đưa các điều kiện này ra với Việt Nam khi Hoa Kỳ chính thức có ngân quỹ do Quốc Hội Hoa Kỳ chuẩn nhận để giúp Việt Nam trong nhiều khía cạnh khác khía cạnh nhân đạo. Đây là lựa chọn cần thiết và là bổn phận của người Mỹ gốc Việt.

Đây là vấn đề hệ trọng sống chết của dân tộc Việt, xin đừng xem thuờng

Thúc đẩy Quốc Hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào CPC là tiếp tay Trung Cộng bán rẻ đất nước, lập lại bài học thời Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, khiến Mỹ phải bỏ rơi Việt Nam vì áp lực của dân Hoa Kỳ lên Quốc Hội. Hãy đừng tiếp tay cho Trung Cộng.

Ngày hôm nay tiến trình dân chủ tại Việt Nam đã chín mùi, chúng ta cần có sự đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để đối phó với Trung Cộng, giữ vững bờ cõi bên ngoài, cho phép chúng ta làm các thay đổi cần thiết bên trong.

Yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy bang giao với Việt Nam và các nước Á Châu, chuẩn nhận UNCLOS, trở thành đối tác chiến lược với Việt Nam, cùng hợp tác với Việt Nam để phát triển kinh tế, giáo dục, thay đổi guồng máy hành chánh sang đa đảng, minh bạch, xây dựng xã hội dân sự, là điều quan trọng cần làm.

Thúc đẩy Quốc Hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào CPC là tiếp tay Trung Cộng bán rẻ đất nước, lập lại bài học thời Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, khiến Mỹ phải bỏ rơi Việt Nam vì áp lực của dân Hoa Kỳ lên Quốc Hội. Hãy đừng tiếp tay cho Trung Cộng.

Hãy nhìn sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là với dân tộc đất nước Viêt. Hãy đừng vì một thiểu số Cộng Nô trong chính trị bộ đảng Cộng Sản mà làm mất cơ hội cho dân tộc Việt thoát ách kiềm chế của Trung Cộng. Đừng vì nóng lòng mà xô đẩy đất nước vào ngàn năm nô lệ giặc Tàu thêm lần thứ hai.

Đây là vấn đề hệ trọng sống chết của dân tộc Việt, xin đừng xem thuờng

Xin vui lòng phổ biến các điều tâm huyết này.

Kính mến,

Nguyễn Thị Ngọc Giao


.

No comments:

Post a Comment