Thursday, January 5, 2012

A Discussion with Richard Cordray, Consumer Financial Protection Bureau Director hosted by Brookings

Source:https://www.brookings.edu/events/2012/0105_cordray.aspx
On January 5, the Brookings Institution hosted Richard Cordray, the former attorney general of Ohio and newly appointed director of the Consumer Financial Protection Bureau, for a conversation on his vision for the new consumer agency.

Voice of Vietnamese Americans congratulates the American Consumers for having a Consumer Financial Protection Bureau Director, Mr. Cordray, who is very qualified for the tremendous responsibility. Attending the discussion with Mr. Cordray this morning, Genie Nguyen from VVA felt very assured that our American consumer finance will be well protected. We thank President Obama for taking decisive leadership in this long overdue matter.

Sau nhiều biến động về tài chánh đưa đến khủng hoảng kinh tế, người tiêu thụ Hoa Kỳ cần được bảo đảm là họ không bị các "Cá Mập Tài Chánh" lừa đảo, cho mượn nợ với tiền lời tăng vọt, dùng nhiều điều lập lờ trong tín dụng để đánh bẫy con nợ, khiến nhiều người phải phá sản, mất nhà. Ngày 4 tháng 1, Tổng Thống Obama đã quyết định bổ nhiệm ông Richard Cordray làm Giám Đốc Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chánh cho Người Vay Nợ, (Consumer Financial Protection Bureau), để thúc đẩy các ngân hàng thi hành đúng các cải tổ tài chánh trong việc bảo vệ người dân. Genie Nguyễn của VVA tham dự buổi nói chuyện với ông Cordray sáng nay, và nhận thấy ông là người rất đáng tín nhiệm, với nhiều kinh nghiệm, và rất nhiệt tâm giúp bảo vệ người dân. Xin cảm ơn Tổng Thống Obama.


.

No comments:

Post a Comment