Thursday, January 5, 2012

Detention of Bui Thi Minh Hang

.Bui Thi Minh Hang is a land rights activist who recently emerged as a prominent critic of the Chinese government. She participated in Sunday protests against Chinese territorial claims on the Spratly and Paracel islands that took place in Hanoi and Ho Chi Minh City between June and August.

Police arrested Bui Thi Minh Hang, 47, on November 27 outside Notre Dame Cathedral in Ho Chi Minh City for allegedly “causing public disorder.” She was conducting a silent protest against the arrests of peaceful protesters in Hanoi earlier that morning. The next day the police ordered her detained without trial at the “education center.”


http://www.hrw.org/news/2012/01/04/vietnam-free-peaceful-activist

Voice of Vietnamese Americans stands in solidarity with the Vietnamese People, urging the CPV to conform to the United Nations Declaration of Universal Human Rights, to immediately release Ms Bui Thi Minh Hang and all other peaceful protestors who protest against the CPC invasion.


U.S. Embassy in Hanoi - Vietnam
Press Release
Detention of Bui Thi Minh Hang
HANOI, January 5, 2012 – The U.S. Embassy is deeply concerned by reports that Bui Thi Minh Hang has been sentenced without trial to up to two years in a reeducation camp in Vietnam for participating in a peaceful protest. This lack of due process contradicts Vietnam’s commitment to the Universal Declaration of Human Rights. Bui Thi Minh Hang participated in peaceful protests related to the South China Sea last year.

We call on the Vietnamese government to release Ms. Hang and all political prisoners, and affirm that no person should be imprisoned for exercising their freedoms of expression or peaceful assembly, or any internationally recognized human right. The United States regularly urges the Government of Vietnam to release unconditionally all individuals imprisoned for expression of their views.

Cooperation on human rights remains an important facet of our bilateral relationship. We continue to urge the Government of Vietnam to respect internationally recognized human rights.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:
Việc bắt giữ Bùi Thị Minh Hằng


Hà Nội, 5/1/2012
– Đại sứ quán Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc bởi những tin tức tường thuật rằng Bùi Thị Minh Hằng đã bị kết án không qua xét xử tới 2 năm giam giữ tại một trại cải tạo ở Việt Nam vì đã tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hoà. Sự việc không theo trình tự chuẩn mực này mâu thuẫn với cam kết của Việt Nam đối với Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu. Bùi Thị Minh Hằng đã tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hoà liên quan đến Biển Đông hồi năm ngoái.

Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam thả bà Hằng và tất cả các tù chính trị, và khẳng định rằng không ai đáng bị bỏ tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận hay quyền hội họp ôn hoà hay bất cứ quyền con người nào được quốc tế công nhận. Hoa Kỳ vẫn thường xuyên thúc giục Chính phủ Việt Nam thả vô điều kiện mọi cá nhân bị bỏ tù vì bày tỏ quan điểm của mình.

Hợp tác về nhân quyền vẫn là một mặt quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa hai nước. Chúng tôi tiếp tục thúc giục Chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền được quốc tế công nhận.


.

No comments:

Post a Comment