Saturday, December 24, 2011

VVA Holiday Greetings 2011 - VVA Chuc Mung Giang Sinh 2011

.

Nhân dịp Lễ Giáng Sinh, Voice of Vietnamese Americans xin kính chúc các bậc trưởng thượng, quý thân hữu và quý đồng hương một Giáng Sinh nhiều ơn phước, một Năm Mới bình tâm, an toại.

Wishing you a very merry Christmas, a New Year filled with love, happiness, hope, and successes.

May All Dreams Come True

Voice of Vietnamese Americans

.

No comments:

Post a Comment